Facebook Twitter
gofriendgo.com

Phụ Nữ Lớn Tuổi, đàn ông Trẻ Hơn: Điều Gì Làm Cho Nó Hoạt động?

Đăng trên Bước Dều 4, 2023 bởi Albert Goldberg

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao những người đàn ông trẻ tuổi bị thu hút bởi phụ nữ lớn tuổi? Có lẽ bạn đã chỉ ra rằng nhiều mối quan hệ có trên thị trường? Chất lượng sản phẩm thu hút họ với nhau là gì, và có lẽ, khiến họ dính vào?

Người phụ nữ lớn tuổi, cặp vợ chồng trẻ hơn phụ thuộc vào sự năng động tương tự: thái độ. Đối với những người có lối sống tuyệt vời, có thể biến đổi thực tế của bạn và sự thật của những điều này xung quanh bạn.

Những người có sự nhiệt tình bị cuốn hút vào nhau, bất kể họ bao nhiêu tuổi.

  • Thái độ bắt đầu với cách cá nhân nhìn thấy hành tinh. Quan điểm này là độc quyền trong tâm trí của họ và phụ thuộc vào sự giải thích của họ về những kinh nghiệm, giới tính, văn hóa và phạm trù nguồn gốc này, trong số những người khác.
  • Thái độ này dẫn đến những gì họ cố gắng phản ánh quan điểm của họ và niềm tin của họ.
  • Những hành động đó dẫn đến kết quả mà họ có thể đạt được và kết quả đã khẳng định lại thái độ của họ về cuộc sống.
  • Phụ nữ lớn tuổi thành công/đàn ông trẻ hơn thường sẽ không chịu đựng trừ khi cả hai đều có thái độ chấp nhận những phẩm chất tiếp theo:

  • Cả hai đều không bị mắc kẹt trong mô hình vai trò được xác định trước. Họ không thực sự quan tâm đến việc nấu ăn, lái xe, cắt cỏ hoặc kiếm được nhiều tiền nhất.
  • Cả hai đều cho phép mọi sự khác biệt khác. Không chỉ vậy, họ có thể khoan dung với sự khác biệt của những người khác xung quanh họ. Tuổi, lịch sử, nghề nghiệp và văn hóa cũng là những phần quan tâm khác nhau thay vì vấp ngã.
  • Cả hai đều có một năng lượng trẻ trung cho bất cứ điều gì họ chọn để thử.
  • Cuối cùng, combo này hoạt động nếu bạn tìm thấy một thái độ chung xung quanh giao tiếp-thường, tình dục và tinh thần. Khi loại giao tiếp này tồn tại, sự khác biệt về tuổi tác ít quan trọng hơn.
  • .