Facebook Twitter
gofriendgo.com

Bạn Có Hẹn Hò Nhầm Người Không?

Đăng trên Tháng Hai 26, 2024 bởi Albert Goldberg

Bạn có luôn luôn hẹn hò hoặc cố gắng hẹn hò với chính xác các loại cá nhân mà bạn biết không phù hợp với cá nhân bạn không?

Sau đó, bạn có thể cố tình thiết lập bản thân vì thất bại hơn là thậm chí hiểu nó. Nó xảy ra liên tục.

Nếu điều này xảy ra với bạn thì điều quan trọng là bạn phải nỗ lực để phân tích lý do tại sao bạn muốn hoàn thành điều này. Nó thực sự rất có thể bạn chưa sẵn sàng cho bất kỳ loại cam kết nghiêm túc nào và tự mình thất bại là phương pháp lớn nhất để đảm bảo bạn sẽ không bị rối. Nó cũng có thể hoạt động như hành động để được với ai đó phù hợp với cá nhân bạn làm bạn sợ. Nó cũng có thể là bạn phát hiện ra nó kích thích hơn khi bạn ở với ai đó sai lầm cho cá nhân bạn.

Mọi người đôi khi tự hỏi tại sao họ thậm chí nên tham gia một mối quan hệ khi không có gì ở phía trước từ đó. Nhưng điều mà mọi người không luôn luôn nhận ra là một mối quan hệ, bất kỳ mối quan hệ nào, giúp chúng ta tìm hiểu về bản thân và những gì chúng ta mong muốn từ đối tác. Nó chúng ta có thể phát triển và trưởng thành như một cá nhân.

Nếu bạn kết thúc việc thấy mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, nó thực sự là ổn. Chỉ cần nhắc nhở bản thân về sự thật này một khi các mối quan hệ bạn có được. Thay vì thương tiếc kết thúc của một mối quan hệ đáng yêu, chỉ cần nhắc nhở bản thân rằng bạn sẽ phải bắt đầu với dù sao đi nữa.

Có quá nhiều đàn ông so với phụ nữ trên các trang web hẹn hò ban đầu. Trong trường hợp bạn chưa thử gặp phụ nữ châu Âu và châu Á trực tuyến, bạn đang bỏ lỡ. Nhiều người trong số những người phụ nữ này đang tìm kiếm tình yêu ở Mỹ và bạn gặp gỡ và chuyển sang biết họ. Những người phụ nữ có sẵn để chọn từ những người đàn ông đông hơn.